RX-Kohler_sok-chromatherapy-bathtub-2_s4x3_lg-300×225